• THƯƠNG HIỆU UY TÍN
  Được Tin Dùng
 • NHIỀU NĂM TRONG
  Lĩnh Vực Da Giày - Dệt May
 • ĐỐI TÁC THÂN THIẾT
  Của Thương Hiệu Nổi Tiếng

Gyrowash – Bền màu giặt

Gyrowash – Bền màu giặt

Thử độ bền màu giặt và giặt khô

Ứng dụng

GyroWash dùng để thử độ bền màu giặt cho vải và da, đáp ứng tiêu chuẩn AATCC và ISO

Tiêu chuẩn

M&S C04      M&S C05      M&S C10A     M&S C12A     M&S C37

ISO 105-C06     ISO 105-C08     ISO 105-C09,

ISO 105-C10     ISO 105-D01     ISO 105-E03

AATCC 61     AATCC 190    AATCC 86    AATCC 132

 • Khách : James Heal
 • Ngày : October 2015
 • Link : https://www.james-heal.co.uk/
 • Địa điểm : Vương Quốc Anh
 • Giá : Liên Hệ