• THƯƠNG HIỆU UY TÍN
  Được Tin Dùng
 • NHIỀU NĂM TRONG
  Lĩnh Vực Da Giày - Dệt May
 • ĐỐI TÁC THÂN THIẾT
  Của Thương Hiệu Nổi Tiếng

Dynawash – Độ bền của mẫu in

Dynawash – Độ bền của mẫu in

Dynawash – Độ bền của mẫu in

Cho các phòng thí nghiệm phải lặp lại nhiều mẫu thử, DynaWash đảm bảo chu trình giặt chuẩn với thời gian giảm thiểu đáng kể.

Ứng dụng

Máy thử độ bền của mẫu in và các vật liệu đính trên hàng dệt may

Tiêu chuẩn

Arcadia Group CA10a

BHS TM 12A,  BHS TM 12B,  BHS TM 12C

BS 7907:2007

M&S C15, M&S P5, M&S P6, M&S P7, M&S P69

NEXT TM 8

 • Khách : James Heal
 • Ngày : October 2015
 • Link : https://www.james-heal.co.uk/
 • Địa điểm : Vương Quốc Anh
 • Giá : Liên Hệ